Företag

Syftet med företagsmassage är att motverka de arbetsskador som kan uppstå på arbetsplatser. Oftast blir det monotoma arbetsställningar eller fel sorts belastning på muskulaturen som bidrar till skador. Genom att få företagsmassage så lindrar man skadorna, stressen som kan uppstå och minskar sjukfrånvaron.

Jag visar alltid hemövningar till mina kunder för varje specifikt problem för att de själva ska kunna lösa och underhålla så mycket som möjligt.

Om kunden vill så kan jag ge och visa styrkeövningar för att bygga upp/rehabilitera den muskulatur som kanske inte har den kraft som den behöver för att utföra det arbete man vill göra.

Jag kan också utefter företagets eller personens begäran bygga upp ett specifikt kost och näringsschema.

I priset nedan ingår: bänk, handdukar, papper, olja osv

Företag (ex moms):

  • 30 min – 340 Kr
  • 45 min – 380 Kr
  • 60 min – 420 Kr